Exploded View Mac mini Late 2012

Mac mini Late 2012 - Exploded ViewBottom Cover
922-9951
 
Bottom Cover 922-9951 for Mac mini Late 2012
CPU Cooling Fan
922-9953
 
CPU Cooling Fan 922-9953 for Mac mini Late 2012
Cowling
922-9568
 
Cowling 922-9568 for Mac mini Late 2012
Antenna Plate
922-9952
 
Antenna Plate 922-9952 for Mac mini Late 2012
Hard Drive / Solid State SATA
661-01029, 661-05338, 661-6041, 661-6042, 661-6044, 661-6046, 661-6500, 661-6591, 661-7024, 661-7026
 
Hard Drive / Solid State SATA 661-01029, 661-05338, 661-6041, 661-6042, 661-6044, 661-6046, 661-6500, 661-6591, 661-7024, 661-7026 for Mac mini Late 2012
Hard Drive Carrier w/ Grommets
922-9961
 
Hard Drive Carrier w/ Grommets 922-9961 for Mac mini Late 2012
Infrared (IR) Board w/ Cable
922-9558
 
Infrared (IR) Board w/ Cable 922-9558 for Mac mini Late 2012
Logic Board
661-7017, 661-7018, 661-7019
 
Logic Board 661-7017, 661-7018, 661-7019 for Mac mini Late 2012
Power Supply 85W
661-7031
 
Power Supply 85W 661-7031 for Mac mini Late 2012
Housing / Enclosure
922-9950
 
Housing / Enclosure 922-9950 for Mac mini Late 2012
Airport/Bluetooth Wireless Card 661-7030 for Mac mini Late 2012
Airport/Bluetooth Wireless Card
661-7030
 
AirPort Card Flex Cable 922-9960 for Mac mini Late 2012
AirPort Card Flex Cable
922-9960
 
Speaker 076-1424 for Mac mini Late 2012
Speaker
076-1424
 
Flex Cable, SATA Hard Drive/SSD, Lower Bay 076-1390 for Mac mini Late 2012
Flex Cable, SATA Hard Drive/SSD, Lower Bay
076-1390
 
Flex Cable, SATA Hard Drive/SSD, Upper Bay 076-1391 for Mac mini Late 2012
Flex Cable, SATA Hard Drive/SSD, Upper Bay
076-1391
 
Memory SDRAM DDR3 1600MHz 661-6636, 661-6637, 661-7022, 922-9569 for Mac mini Late 2012
Memory SDRAM DDR3 1600MHz
661-6636, 661-6637, 661-7022, 922-9569
 
Power Supply Cable, Internal 922-9563 for Mac mini Late 2012
Power Supply Cable, Internal
922-9563